Ing. Marek Eich, kompletní zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany Vaší firmy či společnosti a školení Vašich zaměstnanců
ÚVODBOZPPOHYGIENA PRÁCEŠKOLENÍREVIZEREFERENCEKONTAKT

ÚVOD
Dobrý den,
nabízím Vám kompletní službu zajištění všech náležitostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce, školení zaměstnanců a zaměstnavatelů a další. V oboru působím již více než 15 let. Jsem držitelem těchto oprávnění:

- odborně způsobilá osoba v oblasti BOZP (vzdělávací servis ROVS)
- odborně způsobilá osoba v oblasti PO (Ministerstvo vnitra)
- instruktor a zkušební komisař obsluhy manipulačních vozíků (Strojírenský zkušební ústav Brno)
- instruktor a zkušební komisař obsluhy stavebních strojů (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
- vysokoškolský titul v oblasti bezpečnosti práce a procesů (VŠB TU Ostrava)

Ing. Marek Eich

zpět

BOZP
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem 262/2006 Sb a souvisejícími předpisy zajišťuji:

- vypracování kompletní dokumentace (směrnice BOZP, směrnice poskytování OOPP, identifikace rizik, provozní řády skladů, kotelen a mnoho dalších)
- zavedení, sledování a pravidelná aktualizace dokumentace
- provádění pravidelných kontrol pracovišť a zaměstnanců a vypracování zápisu včetně návrhu nápravných opatření
- řešení pracovních úrazů a nehod na pracovištích 
- zastupování a odborná komunikace se státními organizacemi provádějícími kontrolní činnost
- posuzování způsobilosti provozovaných strojů a zařízení

zpět

PO
Vypracuji dokumentaci požární ochrany dle požadavků zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci a souvisejících předpisů:

- začlenění provozovny dle požárního nebezpečí
- dokumentace zdolávání požáru
- požární poplachové směrnice, evakuační plán, požární řády
- požární kniha včetně provádění pravidelných zápisů

Zajišťuji také provádění kontrol objektů, organizaci cvičných poplachů a praktický nácvik hasebních technik pro zaměstnance. Samozřejmostí je odborná pomoc při absolvování kontrol ze strany státních orgánů. 

zpět
HYGIENA PRÁCE
Příprava zařazení prací do kategorií  - vypracování návrhu a komunkace s příslušnou hygienickou stanící až do úplného vyřešení problematiky.

Pro provozovny s přípravou a výdejem jídel zpracuji příručku systému kritických bodů (HACCP) a další náležitosti požadované v souvislosti  s provozováním uvedených provozů.
zpět
ŠKOLENÍ
Provádím následující školení včetně praktického zaučení (pokud je vyžadováno):

- školení o BOZP a PO zaměstnanců, zaměstnavatelů, vedoucích zaměstnanců
- školení preventivních požárních hlídek
- školení zaměstnanců, kteří v pracovní době řídí vozidlo s hmotností do 3500kg (tzv. řidiči referentských vozidel)
- školení práce ve výškách
- školení obsluhy manipulačních vozíků, zdvihacích plošin (základní, opakovací)
- školení obsluhy stavebních strojů dle vyhlášky č.77/1965 Sb. (základní, opakovací)
- školení jeřábníků a vazačů (základní, opakovací)
- školení obsluhy motorové pily / křovinořezu (základní, opakovací)

Školení mohu provádět přímo na Vašem pracovišti, avšak k dispozici je také vybavená učebna ve Frýdku Místku.

zpět
REVIZE
Provádím kontroly technického stavu manipulačních vozíků, zdvihacích plošin a polohovacích stolů dle požadavků NV 378/2001 Sb.
zajišťuji provádění pravidelných a výchozích revizí elektrických spotřebičů, strojů a zařízení a zdvihacích zařízení včetně vázacích prostředků.


zpět
REFERENCE
V současné době mých služeb dlouhodobě využívají mimo jiné níže uvedené společnosti:zpět
KONTAKT
Ing. Marek Eich
J. Suka 1845, 738 01 Frýdek Místek
IČ: 658 80 820
Tel.: 603 715 040
Mail: m.eich@redos.czzpět